Hel Wrocław

W naszej szerokiej ofercie produktów przeznaczonych do dystrybucji nie mogło zabraknąć helu. We Wrocławiu od wielu lat prowadzimy przedsiębiorstwo zajmujące się sprzedażą różnego rodzaju gazów technicznych. Dostarczamy przedsiębiorcom z różnych gałęzi przemysłu najwyższej jakości gazy, które są niezbędne do bezpiecznego przeprowadzania kluczowych procesów produkcyjnych.

Hel to gaz szlachetny, który jest bezbarwny, bezwonny, niepalny i nietoksyczny. Stanowi jeden z najczęściej występujących pierwiastków we wszechświecie, jednak na ziemi występuje jedynie w znikomych ilościach. Jest pozyskiwany głównie ze źródeł gazu ziemnego. Należy ostrożnie obchodzić się z helem, ponieważ jego długotrwałe wdychanie może skutkować utratą przytomności, a nawet śmiercią. Podobnie do wodorujest dużo lżejszy od powietrza, więc ulatniając się będzie leciał do góry (w pomieszczeniach będzie gromadził się pod sufitem). Hel jest szeroko wykorzystywany w:

  • spawalnictwie jako gaz osłonowy, zabezpieczający przed utlenianiem i działaniem redukujących związków azotowych.

  • wykrywaniu nieszczelności w rurociągach, przewodach i układach elektronicznych,

  • baloniarstwie do unoszenia balonów meteorologicznych, radarowych, sterowców i drobnych baloników dekoracyjnych i reklamowych (popularne na festynach, koncertach),

  • chromatografii gazowej jako gaz nośny,

  • mieszankach oddechowych dla nurków pracujących na dużych głębokościach,

  • chłodzeniu włókien światłowodów podczas ich wytwarzania,

  • topieniu plazmą tytanu,

  • nanoszeniu różnych powłok na powierzchnię metali.

Czy wdychanie tlenu jest niebezpieczne?

Jeden z najlżejszych pierwiastków, czyli hel jest znany z tego, że po zaciągnięciu się tym gazem ludzie zaczynają mówić cienkim, piskliwym głosem. Jest to spowodowane tym, że struny głosowe inaczej pracują w obecności gazu o dużo mniejszej gęstości od powietrza, co skutkuje zmiana barwy i wysokości głosu. Choć krótka zabawa nie powinna wywołać negatywnych skutków dla zdrowia, to długotrwałe oddychanie helem jest niebezpieczne. Pierwiastek ten przenika do krwi, gdzie wypiera tlen, który jest niezbędny do utrzymania podstawowych funkcji życiowych. Może to skutkować niedotlenieniem organizmu, a nawet jego śmiercią.

Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15