Azot - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy
w normalnym punkcie wrzenia
Objętość gazu
w temperaturze 70 °(21°C) i 1 atm
lb kg L gal cf m3
1.000 0.454 0.561 0.148 13.80 0.391
2.205 1.000 1.237 0.327 30.429 0.862
1.782 0.808 1.000 0.264 24.592 0.696
6.747 3.060 3.785 1.000 93.11 2.637
72.464 32.869 40.655 10.740 1000.00 28.317
2.559 1.161 1.436 0.379 35.31 1.000
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU