GAZ PROPAN-BUTAN | GAZY TECHNICZNE | OLEJ NAPĘDOWY | OLEJ OPAŁOWY | OCHRONA SRODOWISKA

 

GAZELA Rozlewnia Gazu
Wilkszyn ul. Marszowicka 12
telefon: 71 397 17 17
fax: 71 397 17 18
mobile +48 604 086 086
e-mail: gazela@gazela.wroclaw.pl

GAZELA Stacja Paliw 24h
Wilkszyn ul. Marszowicka 12
telefon: 71 397 16 15
e-mail: stacja@gazela.wroclaw.pl

GAZELA Skład Podatkowy
Wilkszyn ul. Marszowicka 12
telefon: 71 396 24 13

Stacja LPG - 24h KRAKOWSKA
Wrocław , ul Krakowska 96
(Vis a vis PRAKTIKER)
telefon: 71 343 83 24
fax: 71 343 83 23
e-mail: krakowska@gazela.wroclaw.pl

ZAMÓWIENIA GAZÓW Z DOSTAWĄ
tel. 71 397 17 17 ,
fax:71 397 17 18
kom: +48 604 086 086 lub
e-mail: zamowienia@gazela.wroclaw.pl


W STAŁEJ OFERCIE POSIADAMY NASTĘPUJACE PRODUKTY:

Gaz propan, propan-butan w butlach 11kg, 33kg
Gaz do napędzania wózków widłowych
Wynajem butli i kontenerów
Gaz propan do celów grzewczych
dla instalacji przydomowych i przemysłowych
Zbiorniki przydomowe naziemne i podziemne: 2100l. 4850l. 6700l.

Gazy techniczne:
TLEN, AZOT, ARGON, DWUTLENEK WĘGLA
MIESZANKI GAZOWE C-18, C-20, INNE
Hel, Wodór, Powietrze
Akcesoria spawalnicze
Wiazki butlowe z gazami technicznymi

Sprzedaż hurtowa paliw:
OLEJ NAPĘDOWY, OLEJ OPAŁOWY, BENZYNA


OFERTA USŁUG SKŁADU PODATKOWEGO:
Usługowe przyjmowanie i wydawanie towarów akcyzowych:
Gaz propan-butan, Propan, Butan
Mieszanki aerozolowe, Izobutan, N-butan
Toluen, Hexan, Ksylen, N-pentan, Benzen
Benzyny specjalne, Nafta, Pentomag
Oleje smarowe, Smary plastyczne

WYKAZ KODÓW CN OBJĘTYCH POZWOLENIEM
CN 27 07 10
CN 27 07 20
CN 27 07 30
CN 27 07 50
CN 27 10 12 21
CN 27 10 12 25
CN 27 10 12 90
CN 27 10 19 71 - CN 27 10 19 99 z wył. CN 27 10 19 85
CN 27 10 19 25
CN 27 11
CN 29 01
CN 29 02
CN 38 11 90 00
Decyzja na prowadzenie składu podatkowego

NAJWYŻSZA JAKOŚC GAZÓW I PALIW, STABILNE KONKURENCYJNE CENY
DZIERŻAWA BUTLI I KONTENERÓW, TRANSPORT DO KLIENTA