Oznakowanie butli gazowych - regulacje i znaczenie dla bezpieczeństwa

15 stycznia 2024


Czy zastanawialiście się kiedyś, jak ważne jest właściwe oznakowanie butli gazowych? Właściwe oznaczenie butli gazowych to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim klucz do bezpieczeństwa w pracy i życiu codziennym. W niniejszym artykule postaramy się odpowiedzieć na pytania dotyczące regulacji prawnych, znaczenia oznakowania dla bezpieczeństwa oraz tego, jak prawidłowo oznaczyć i przechowywać butle z gazami.

Jakie są regulacje prawne dotyczące oznakowania butli gazowych?

W Polsce obowiązujące regulacje prawne dotyczące oznakowania butli gazowych oparte są na rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 października 2005 r. w sprawie wymagań technicznych dotyczących urządzeń energetycznych oraz ich zakresu badań (Dz.U. Nr 217, poz. 1833). Zgodnie z tym rozporządzeniem, każda butla powinna być wyposażona w etykietę zawierającą informacje takie jak rodzaj gazu, numer partii, datę napełnienia oraz dane producenta. Ponadto, butle powinny być oznaczone kolorem charakterystycznym dla danego gazu, co ułatwia ich identyfikację. W przypadku butli z gazami aerozolowymi, obowiązuje również oznakowanie ostrzegawcze w postaci symboli określających zagrożenia wynikające z ich użytkowania.

Odpowiednie oznakowanie butli gazowych ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno w miejscach pracy, jak i w życiu codziennym. Przede wszystkim, umożliwia ono szybką identyfikację rodzaju gazu przechowywanego w butli, co jest niezbędne w przypadku ewentualnej awarii, pożaru czy innych sytuacji awaryjnych. Ponadto, odpowiednie oznakowanie butli pozwala na właściwe przechowywanie i segregowanie różnych rodzajów gazów, co minimalizuje ryzyko niebezpiecznych reakcji chemicznych.

Jak prawidłowo oznaczyć i przechowywać butle z gazami?

Aby prawidłowo oznaczyć butlę gazową, należy przede wszystkim sprawdzić obowiązujące regulacje prawne oraz wytyczne producenta. Następnie, należy umieścić na butli etykietę zawierającą wymagane informacje oraz oznakowanie ostrzegawcze. W przypadku butli z gazami aerozolowymi, takimi jak te stosowane we Wrocławiu, należy również zadbać o właściwe oznakowanie symbolami określającymi zagrożenia wynikające z ich użytkowania.

Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15