Pliki do pobrania


Opis Rozmiar Pobierz/Otwórz
Karta charakterystyki - acetylen 614 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - argon 441 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - CO2 430 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - hel 379 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - mix argon/co2 545 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - powietrze 486 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - propan 416 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - azot 433 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - r134a 473 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - wodór 524 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karty charakterystyki - hydorgen, HNMIX5 481 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - propan-butan 327 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - tlen 463 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - r290 665 kb POBIERZ OTWÓRZ
Karta charakterystyki - izobutan R600a 465 kb POBIERZ OTWÓRZ
Opis Rozmiar Pobierz/Otwórz
Zbiornik naziemny 2700 l. 3315 kb POBIERZ OTWÓRZ
Schemat techniczny zbiornik naziemny 2700 l. 1262 kb POBIERZ OTWÓRZ
Zbiornik podziemny 2700 l. 3315 kb POBIERZ OTWÓRZ
Opis Rozmiar Pobierz/Otwórz
Rozporządzenie dot. wzorów dokum. zw. z rejestracją w zakresie pod. akc. 557 kb POBIERZ OTWÓRZ
AKC-R wzór wypełniony 1221 kb POBIERZ OTWÓRZ
AKC-R druk pusty 281 kb POBIERZ OTWÓRZ
Opinia Urzędu Celnego dot. braku konieczności rejestracji AKC-R dla podmiotów publicznych 258 kb POBIERZ OTWÓRZ
Zwolnienie z obowiązku prowadzenia ewidencji gazu na cele grzewcze 285 kb POBIERZ OTWÓRZ
Zasady zwolnienia z obowiązku składania deklaracji akcyzowych dla gazu na cele grzewcze lub w stawce akcyzowej 0 zł 271 kb POBIERZ OTWÓRZ
Rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 773 kb POBIERZ OTWÓRZ
Opis Rozmiar Pobierz/Otwórz
Czynniki chłodnicze - oświadczenie nabywcy 215 kb POBIERZ OTWÓRZ
Teamviewer HOST 4 kb POBIERZ OTWÓRZ
Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15