Gazy techniczne


Trzonem działalności naszej firmy są gazy techniczne.

Zajmujemy się dystrybucją gazów w butlach o pojemności od 2 do 50 litrów a także w wiązkach butylowych (12 butli połączonych wspólnym kolektorem). Gazy techniczne mają zastosowanie praktycznie w każdej dziedzinie naszego życia. Wykorzystuje się je m.in. w przemyśle spożywczym, metalowym oraz w medycynie.

W swojej ofercie posiadamy następujące gazy:

Acetylen

Acetylen jest gazem palnym o wysokiej wydajności, z możliwością bardzo wielu zastosowań – prawdziwy „omnibus” w zakresie technik gazowo-tlenowych. W procesach spawania, cięcia, oczyszczania płomieniowego, natrysku i prostowania płomieniowego oraz żłobienia gazowego – acetylen jest zawsze właściwym wyborem.

Argon

Argon jest bezbarwnym i bezwonnym gazem szlachetnym, cięższym od powietrza. Najważniejszą właściwością chemiczną argonu jest jego obojętność chemiczna. Właściwość ta czyni argon idealnym gazem ochronnym, nawet w temperaturach występujących w metalurgii czy przy spawaniu łukowym.

Argon przy wysokich ciśnieniach wykazuje zachowanie „realne”, odbiegające od prawa gazu doskonałego. Skutkuje to między innymi tym, że butla gazu przy ciśnieniu 200 bar zawiera ok. 7% argonu więcej, niż można by oczekiwać biorąc za podstawę prawo gazu doskonałego.

Argon nie jest toksyczny, jednak podobnie jak azot może wypierać tlen potrzebny do oddychania. Ponadto, ponieważ argon jest cięższy od powietrza, to może gromadzić się przy podłożu, przede wszystkim w zagłębieniach terenu.

ZASTOSOWANIA:

 • Przetwórstwo metali
  • gaz osłonowy w procesie spawanie
  • atmosfera do wyżarzania i walcowania metali i stopów
  • przedmuchiwanie stopionych metali – eliminacja porowatości w odlewach
 • Metalurgia
  • eliminacja utleniania
 • Elektronika
  • atmosfera ochronna
 • Technika oświetleniowa
  • wypełnianie lamp żarowych i świetlówek
 • Technika izolacyjna
  • termoizolacja szyb okiennych

Azot

Udział azotu w powietrzu, którym oddychamy, wynosi 78% objętości. W temperaturze otoczenia azot jest gazem bezbarwnym, bez zapachu i neutralnym smakowo. Nie jest toksyczny, a dla zastosowań w niskich temperaturach jest chemicznie obojętny, to znaczy w reakcjach chemicznych skrajnie pasywny.

Azot jest niepalny i może stłumić procesy spalania. Ponadto przy wysokich koncentracjach może działać dusząco, ponieważ wypiera tlen potrzebny do oddychania. Przy ciśnieniu atmosferycznym azot przechodzi w stan płynny w temperaturze minus 196stC. Właściwości azotu wymagają, by przy obchodzeniu się z tym gazem przestrzegać specjalnych wytycznych bezpieczeństwa (wydane przez Zrzeszenia Gazów Przemysłowych, np.: IGV, EIGA, CGA).

Azot znajduje liczne zastosowania w przemyśle i w pracach badawczych. Większość tych zastosowań wykorzystuje jego właściwości fizyczne (jako nośnik niskich temperatur) lub chemiczne (jako gaz obojętny). Oznacza to, że azot po zużyciu wraca w stanie niezmienionym do atmosfery.

ZASTOSOWANIA:

 • Przemysł spożywczy
  • pakowanie artykułów spożywczych
  • mrożenie i schładzanie żywności
  • schładzanie produktów spożywczych podczas ich transportu
  • rozdrabnianie i przetwarzanie produktów sypkich
 • Metalurgia
  • procesy wysokotemperaturowe
 • Obróbka metali
  • schładzanie matryc podczas wyciskania
  • kurczenie części pasowanych skurczowo
  • przedmuchiwanie rur ze stali nierdzewnej podczas spawania
  • cięcie laserowe, plazmowe
 • Chemia
  • atmosfera ochronna (inertyzacja, przedmuchiwanie)
  • ochrona przeciwpożarowa
 • Recykling
  • kriomielenie zużytych opon oraz tworzyw sztucznych
 • Medycyna, laboratoria
  • zamrażanie i konserwacja krwi, materiałów biologicznych
  • schładzanie i izolacja aparatury medycznej
 • Szkło
  • schładzanie elektrod w piecu
  • zapobieganie utlenianiu w trakcie produkcji
  • optymalizacja chłodnicza
 • Budownictwo
  • obniżanie temperatury wylewania masy betonowej, co przeciwdziała powstawaniu pęknięć
  • stabilizacja gruntu przy zabezpieczaniu budynku
 • Elektronika
  • zapobieganie utlenianiu podczas produkcji półprzewodników i obwodów drukowanych
  • odzysk rozpuszczalników

Dwutlenek węgla

Dwutlenek węgla (CO2) jest gazem bezbarwnym, niepalnym, pozbawionym zapachu i smaku. Dwutlenek węgla w połączeniu z wodą tworzy kwas węglowy (H2CO3).

Szczególne właściwości dwutlenku węgla, na przykład jego obojętność w reakcjach oraz duża rozpuszczalność w wodzie, awansują CO2 na idealnego pomocnika w licznych dziedzinach naszego życia codziennego oraz w ochronie środowiska.

W procesach produkcji wyrobów środków spożywczych CO2 nadaje wielu napojom ich orzeźwiającą świeżość. Na CO2 istnieje zapotrzebowanie przy uzdatnianiu wody pitnej i przy neutralizacji ścieków. W postaci stałej lub ciekłej, przy bardzo niskich temperaturach (suchy lód), CO2 jest stosowany jako środek chłodzący do temperatury minus 79 oC.

Dwutlenek węgla jest pozyskiwany częściowo ze źródeł naturalnych, a częściowo z przemysłowych gazów odlotowych. W ekonomicznie uzasadnionych ilościach dwutlenek węgla powstaje przy produkcji wodoru w rafineriach, przy wytwarzaniu gazów syntetycznych oraz przy produkcji tlenku etylenu.

Naturalne źródła CO2 występują przede wszystkich na terenach pochodzenia wulkanicznego. CO2 występuje tam częściowo samodzielnie na powierzchni zewnętrznej lub jeśli znane są zasoby, również przy wierceniach.

ZASTOSOWANIA:

 • Przemysł spożywczy
  • nasycanie napojów
  • mrożenie i schładzanie żywności
  • pakowanie artykułów spożywczych
  • głuszenie trzody chlewnej w procesie uboju
 • Metalurgia
  • proces utwardzania rdzenia
 • Obróbka metali
  • gaz osłonowy w procesie spawania
  • gaz laserowy
 • Ochrona środowiska
  • uzdatnianie wody pitnej, regulacja pH
 • Przemysł papierniczy
  • regulacja pH procesu
  • stabilizacja poziomu Ca2+ w systemie
  • płukanie celulozy
 • Budownictwo
  • zamrażanie ziemi w trakcie prac w tunelach
  • chłodzenie betonu w celu uniknięcia naprężeń podczas jego tężenia
 • Bezpieczeństwo pracy, ochrona przeciwpożarowa
  • gaszenie ognia tam gdzie woda jest nieskuteczna, niepożądana lub niedostępna
 • Medycyna
  • chirurgia laparoskopowa, krioterapia
  • w mieszaninie z tlenem lub powietrzem – stymulator głębokiego oddychania
 • Ogrodnictwa
  • dokarmianie upraw szklarniowych
 • Czyszczenie kriogeniczne
  • czyszczenie granulatem suchego lodu (dwutlenek węgla w postaci stałej)

Hel

Hel, obok wodoru, jest najbardziej powszechnym pierwiastkiem występującym we wszechświecie. Jednak w atmosferze ziemskiej hel prawie nie występuje. Dlatego obecnie całe zapotrzebowanie pozyskuje się ze źródeł gazu ziemnego, które zawierają hel. Zapotrzebowanie światowe pokrywają bogate złoża w Stanach Zjednoczonych, Afryce północnej i Rosji.

ZASTOSOWANIA:

 • Obróbka metali
  • wytwarzanie atmosfery ochronnej
  • zapobieganie utlenianiu podczas spawania
 • Balony
  • gaz nośny
 • Światłowody
  • atmosfera ochronna
  • wytwarzanie światłowodów stosowanych w telekomunikacji
 • Elektronika
  • atmosfera ochronna w produkcji półprzewodników
 • Medycyna
  • chłodzenie magnesów w aparaturze do rezonansu magnetycznego
 • Przemysł chemiczny
  • gaz nośny w analizach substancji chemicznych metodą chromatografii
 • Ogólnie
  • wykrywanie nieszczelności w większości procesów produkcyjnych, przetwórczych i montażowych
 • Osłonowe gazy spawalnicze

Tlen

Najważniejsza właściwością tlenu jest jego reakcyjność. Istnieje tylko niewiele pierwiastków, z którymi tlen nie tworzy wiązań. Procesy oksydacyjne i spalania przebiegają w atmosferze wzbogaconej w tlen znacznie szybciej niż w powietrzu. Z uwagi na tę właściwość, tlen jest niezbędny dla dużej ilości zastosowań przemysłowych.

ZASTOSOWANIA:

 • Przemysł spożywczy
  • jako składnik mieszanki – do pakowania mięsa
 • Metalurgia
  • wzbogacanie powietrza
  • podwyższanie temperatury wytopu
 • Obróbka metali
  • cięcie gazowe
  • w małych ilościach – do osłonowych gazów spawalniczych
 • Chemia
  • zwiększa efektywność procesów utleniania (np. wzbogacanie dmuchu)
 • Ochrona środowiska
  • oczyszczanie ścieków (dotlenianie oczyszczalni)
  • uzdatnianie wody pitnej
 • Medycyna
  • reanimacja
  • w połączeniu z innymi gazami – do znieczulania
  • tlenoterapia
 • Szkło
  • poprawa spalania w piecach
  • zmniejszanie emisji spalin
 • Przemysł papierniczy
  • bielenie papieru
  • delignifikacja

Wodór

Wodór jest najlżejszym z wszystkich gazów. Najważniejszymi procesami wytwarzania wodoru są katalityczne procesy reformingowe (steam-reforming) oraz elektroliza roztworów chlorku potasowego.

Z uwagi na swoje właściwości fizyczne i chemiczne, wodór znajduje liczne zastosowania przemysłowe: jako gaz palny dla specjalnych zastosowań, jako gaz ochronny w obróbce cieplnej, w technologii środków żywności i w przemyśle elektronicznym. Z uwagi na dużą przewodność cieplną, wodór stosowany jest również jako gaz chłodzący, np. dla generatorów prądu.

Więcej niż dwie trzecie światowej produkcji wodoru jest zużywane przez przemysł chemiczny. Lwia część wodoru jest zużywana w syntezie amoniaku i metanolu. Ponadto przemysł chemiczny stosuje liczne procesy uwodorowania, znane częściowo pod takimi nazwami jaki Hydrofining i Hydrotreating.

W ostatnich czasach dyskutuje się na temat wodoru jako o alternatywnym nośniku energii przyszłości.

ZASTOSOWANIA:

 • Przemysł spożywczy
  • utwardzanie tłuszczów jadalnych (np. margaryny)
 • Metalurgia
  • atmosfera ochronna w procesach wysokotemperaturowych
 • Obróbka metali
  • spawanie stali austenitycznej (mieszanka z argonem)
  • cięcie i spawanie plazmowe
 • Chemia
  • procesy hydrokrakingu i hydrorafinacji
 • Farmaceutyka
  • produkcja sorbitolu stosowanego w kosmetykach, detergentach, klejach, witaminach
 • Elektronika
  • specjalna atmosfera do produkcji układów półprzewodnikowych

Gazy sprzedajemy w różnych klasach czystości od technicznych do gazów o wysokich czystościach mających zastosowanie w technikach laboratoryjnych i laserowych.

Obsługujemy zarówno osoby fizyczne jak i firmy. Gaz dowozimy do klienta własnym transportem.

Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15