Dwutlenek węgla - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy przy 300 psig Objętość gazu
w temperaturze 70 °(21°C) i 1 atm
lb kg L gal cf m3
1.000 0.454 0.447 0.118 8.743 0.248
2.205 1.000 0.9852 0.261 19.278 0.5458
2.238 1.015 1.001 0.264 19.566 0.554
8.470 3.842 3.789 1.001 74.050 2.097
11.440 5.189 5.118 1.352 100.016 2.832
4.039 1.832 1.807 0.447 35.31 1.000
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU