Hel - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy
w normalnym punkcie wrzenia
Objętość gazu
przy 1 atm
lb kg L gal cf at 70°F m3 at 15°C
1.000 0.454 3.630 0.959 96.654 2.679
2.205 1.000 8.004 2.114 213.123 5.908
0.275 0.125 0.998 0.264 26.580 0.737
1.043 0.473 3.786 1.000 100.810 2.795
10.346 4.693 37.555 9.921 999.986 27.721
0.373 0.169 1.355 0.358 36.052 0.999
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15