Hel - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy
w normalnym punkcie wrzenia
Objętość gazu
przy 1 atm
lb kg L gal cf at 70°F m3 at 15°C
1.000 0.454 3.630 0.959 96.654 2.679
2.205 1.000 8.004 2.114 213.123 5.908
0.275 0.125 0.998 0.264 26.580 0.737
1.043 0.473 3.786 1.000 100.810 2.795
10.346 4.693 37.555 9.921 999.986 27.721
0.373 0.169 1.355 0.358 36.052 0.999
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU