Wodór - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy
w normalnym punkcie wrzenia
Objętość gazu
w temperaturze 70 °(21°C) i 1 atm
lb kg L gal cf m3
1.000 0.454 6.409 1.693 192.00 5.437
2.205 1.000 14.132 3.733 423.360 11.988
0.156 0.071 1.000 0.264 29.952 0.848
0.591 0.268 3.788 1.000 113.472 3.213
5.208 2.362 33.381 8.818 1000.00 28.317
0.184 0.083 1.179 0.312 35.328 1.000
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU