Tlen Wrocław

Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania ludzi, zwierząt i roślin tlen jest gazem bezbarwnym i bezwonnym. Słabo rozpuszcza się w wodzie i jest cięższy od powietrza. Otrzymywany jest w procesie rozkładu utleniaczy, elektrolizy wody, rozkładu tlenku magnezu w wyniku ogrzewania oraz destylacji frakcjonowanej ciekłego powietrza.

Dystrybucja tlenu ma kluczowe znaczenia w medycynie. Gaz ten jest stosowany jako jeden z podstawowych elementów resuscytacji oraz podczas zabiegów chirurgicznych. Jego główną cechą jest reaktywność. Jednym z jego zastosowań jest też podnoszenie stężenia tlenu w powietrzu, dzięki czemu zwiększa się skuteczność spalania. Jest też wykorzystywany w przypadku palenia materiałów, które wymagają temperatury płomienia wyższej niż ta osiągana jedynie w otoczeniu powietrza. Dodatek tlenu zwiększa wydajność spalania. W odróżnieniu od helu tlen ulatniający się z butli nie stanowi zagrożenia dla zdrowia ludzi i zwierząt. Należy jednak pamiętać, że jest silnie reaktywny, dlatego w pobliżu butli z tlenem należy unikać palenia papierosów.

Ze względu na szczególne właściwości tlen jest wykorzystywany w wielu gałęziach przemysłu. Stanowi domieszkę do innych gazów technicznych wykorzystywanych do osłony podczas spawania. Szeroko wykorzystywany jest w procesie cięcia metali i spalania stali, szkła i cementu. Tlen jest wykorzystywany jako utleniacz przy paliwach rakietowych, ponieważ zwiększa wydajność tych procesów. Ten gaz jest szeroko wykorzystywany w hutnictwie do tzw. „świeżenia” metali oraz w branży chemicznej do produkcji glikolu.

Trójatomowa odmiana tlenu, czyli ozon, wykorzystywana jest do dezynfekcji wody pitnej, basenów, powietrza. Dwuatomowy tlen, czyli O2, stosowany jest w branży spożywczej do zamrażania i pakowania żywności. W naszej ofercie dostępny jest tlen w legalizowanych butlach, które są szczelne i umożliwiają ustawienie dozowania tego gazu. Zapewniamy szybkie skompletowanie zamówienia i bezpieczny dowóz pod wskazany adres. Stawiamy na jasne warunki, dlatego o wszystkich kosztach i warunkach umowy informujemy na początku współpracy.

Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 396 24 10
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15