Tlen - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy
w normalnym punkcie wrzenia
Objętość gazu
w temperaturze 70 °(21°C) i 1 atm
lb kg L gal cf m3
1.000 0.454 0.397 0.105 12.08 0.342
2.205 1.000 0.876 0.232 26.636 0.754
2.516 1.141 1.000 0.264 30.39 0.861
9.524 4.320 3.785 1.000 115.05 3.258
82.78 37.548 32.902 8.692 1000.00 28.316
2.923 1.326 1.162 0.307 35.31 1.000
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU