Tlen - Konwerter masy i objętości


Masa cieczy lub gazu Objętość cieczy
w normalnym punkcie wrzenia
Objętość gazu
w temperaturze 70 °(21°C) i 1 atm
lb kg L gal cf m3
1.000 0.454 0.397 0.105 12.08 0.342
2.205 1.000 0.876 0.232 26.636 0.754
2.516 1.141 1.000 0.264 30.39 0.861
9.524 4.320 3.785 1.000 115.05 3.258
82.78 37.548 32.902 8.692 1000.00 28.316
2.923 1.326 1.162 0.307 35.31 1.000
Wprowadź liczby w polach poniżej dla wartości konwersji.
Przejdź DO SKLEPU

TELEFONY

Biuro/zamówienia - 71 397 17 17
Przedstawiciel handlowy - 71 397 35 05
Zamówienia paliw - 71 396 24 15
Odprawy celne - 71 396 24 13
Księgowość - 71 396 24 18
Kasa - 71 396 24 12
Rozliczenia - 71 396 24 11
Dział butli - 71 396 24 16
Kadry - 71 397 35 07
Portiernia/waga - 71 397 16 15
Stacja Krakowska - 71 343 83 24
Stacje kierownik - 664 493 730
Stacja Wilkszyn - 71 397 16 15